Den Selvejende Institution ‘Thomas Brocklebank’

Den Selvejende Institution ´Thomas Brocklebank´

At erhverve fast ejendom, skibe samt inventar for at udleje dette på rimelige vilkår til uddannelsesinstitutioner med medmenneskelige formål og andre almennyttige institutioner i Norden, samt støtte disse institutioner på andre måder.
Yderligere oplysninger: Støtten omfatter også foreninger i Norden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar