Den Selvejende Institution Vingstedcentret

Den Selvejende Institution Vingstedcentret

Udbygge og drive Vingstedanlægget som kursuscenter med særligt henblik på uddannelse af ledere og instruktører til fremme af det folkelige ungdomsarbejde samt udøvelse af og oplæring i skydning, gymnastik og idræt.
Yderligere oplysninger: Støtte til fremme af det folkelige ungdomsarbejde i Danmark, herunder ved tilskud og lån eller på anden måde til andre tilsvarende anlæg, eller foreningen
under DGI og DDS.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar