Den Suhrske Stiftelse, 2. afd.

Den Suhrske Stiftelse, 2. afd.

1) Ægte efterkommere efter Anna Elisabeth Dorthea Falch, gift med byfoged i Stege, Carl Henrik Lydius Meincke. 2) Børn, børnebørn og søskende samt efterlevende ægtefæller efter personer, der er eller har været medlem af Københavns Borgerrepræsentation eller Magistrat eller af Højesteret, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten eller Københavns Byret. 3) Tilsvarende slægtninge af folketingsmedlemmer (tidligere medlemmer af Rigsdagen). Ansøgere i gruppe 1 har fortrinsret. Ansøgningsskema fås ved henvendelse eller på hjemmeside. Kan søges i tiden 1. november til 31. december.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar