Den Teosofiske Fond i Danmark

Den Teosofiske Fond i Danmark

Fondens formål er at samle inventar, bøger, bånd kopi- og trykkeapparatur samt kapital til brug for det teosofiske arbejde i Danmark. Fonden arbejder uafhængigt til opnåelse af dette formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar