Den Velgørende Fond i Aabenraa

Den Velgørende Fond i Aabenraa

Til personer i Aabenraa kommune, der er økonomisk trængende, herunder familier, enlige, forældreløse børn, børn af værdige trængende forældre kan søge om et beløb fra fonden. Desuden kan ældre borgere i Aabenraa kommune søge om hjælp til delvis dækning af boligudgifter. Den årlige uddeling/legatportionernes størrelse varierer fra år til år. Der indrykkes annonce i september i den lokale avis, hvor ansøgningsfrist vil fremgå. Legatet kan kun søges af borgere i Aabenraa Kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar