Departementschef P. O. A. Andersen og hustru Sigrid født Johnsens Legat

Departementschef P. O. A. Andersen og hustru Sigrid født Johnsens Legat

Til A) almindelig hjælp til ældre hæderlige og trængende mænd og kvinder, så vidt muligt til tildigere embedsmænd eller deres enker i Centraladministrationen, samt desuden til legatstifternes nærmeste familie, for så vidt disse er trængende, og B) hjælp til videre faglig uddannelse for yngre kvinder og mænd, særligt til videreuddannelse - herunder rejsehjælp - for ansatte under Finansministeriets og Økonomiministeriets ansættelsesområde, primært i departementerne, og hvor studieophold vil være af betydning for deres arbejde samt til handelsmænd til videreuddannelse (IKKE studiehjælp). Ansøgere, der ikke opfylder kriterierne, kan ikke komme i betragtning til en legattildeling. Skema fås ved personlig henvendelse eller indsendelse af C5 frankeret svarkuvert (kr. 4,75).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar