Dermalogs rejselegat

Dermalogs rejselegat

Støtte til fortrinsvis yngre læger blandt medlemmerne af Dansk Dermatologisk Selskab således, at det er muligt for legatmodtagere at fremlægge videnskabeligt arbejde på en kongres. Uddeles i en eller flere portioner ved Dansk Dermatologisk Selskabs efterårsmøde. Modtagelse kræver fremmøde. Ansøgning med budget på én A4-side sendes til selskabets formand på e-mail. Ansøgningsfrist annonceres via opslag i Ugeskrift for Læger og/eller efter medlemsudsendelse fra bestyrelsen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar