Det af Foreningen af Købmænd i Jern- og Stålbranchen i Jylland oprettede Legat af 15. juli 1935

Det af Foreningen af Købmænd i Jern- og Stålbranchen i Jylland oprettede Legat af 15. juli 1935

Legat til fordel for værdige trængende forhenværende medlemmer af ovennævnte forening samt ældre, veltjente funktionærer i medlemsvirksomhederne og disses enker og umyndige børn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar