Det af Foreningen af Købmænd i Jern- og Staalbranchen i Jylland Oprettede Legat

Det af Foreningen af Købmænd i Jern- og Staalbranchen i Jylland Oprettede Legat

Til fordel for værdige trængende, forhenværende medlemmer af ovennævnte forening samt ældre, veltjente funktionærer i medlemsvirksomhederne og disses enker og umyndige børn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar