Det Bentzenske Understøttelseslegat

Det Bentzenske Understøttelseslegat

Til enker efter eller ugifte døtre af afdøde kongelige embedsmænd i den danske stats civiladministration eller ved dens domstole. Vedkommende skal være over 40 år eller svagelig samt værdig og trængende. Endvidere til værdigt trængende kvinder over 50 år boende i København, fortrinsvis til lærerinder. Legatportionerne er på 2.000 kr. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar