Det Dahlske Familie- og Understøttelseslegat

Det Dahlske Familie- og Understøttelseslegat

Fortrinsberettigede til legattildeling er de nærmest beslægtede mandlige efterkommere efter overkrigskommissær Johannes Dahl, fader til legatets stifter, stiftamtmand Thorkild Dahl (1807-1872), daværende ejer af Moesgård Hovedgård. Blandt lige nært beslægtede mandlige efterkommere har den ældste i alder fortrin. Er der ingen legatberettigede fra nævnte personkreds, er værdigt trængende mandlige eller kvindelige efterkommere efter overkrigskommissær Johannes Dahl og hustru Kirstine Dahl, født Fogh, fortrinsberettigede. Er der ingen legatberettigede som nævnt, er andre værdigt trængende familiemedlemmer i den Dahlske eller den Foghske familie, fortrinsberettigede. Er der ingen legatberettigede fra de nævnte personkredse, uddeles en eller flere legatportioner til andre værdigt trængende og med fortrinsret for indbyggere i Århus området. Ansøgning skal vedlægges dokumentation og redegørelse for slægtstilknytning, herunder kopi af ansøgers dåbsattest. Endvidere støtter fonden Det Dahlske Bibliotek og familiegravsted på Moesgård.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar