Det Danske Pasteur-Selskab

Det Danske Pasteur-Selskab

Et eller flere legater til dansk forskning inden for mikrobiologi, immunologi og de dertil knyttede videnskaber. Støtten ydes fortrinsvis til studierejser eller studieophold i udlandet, herunder specielt ved Institut Pasteur eller lignende institutter i Frankrig. Ansøgninger indsendes i 10 eksemplarer til nedenstående adresse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar