Det Danske Selskab i Hamborg E.V.

Det Danske Selskab i Hamborg E.V.

Støtte til unge handelsfolk under 25 år med særlig interesse for videreuddannelse specielt til fremme af handelsforbindelserne mellem det nordlige Tyskland og Danmark.
Yderligere oplysninger: Ansøgeren skal have bestået højere handelseksamen eller lignende med et tilfredsstillende resultat og råde over gode sprogkundskaber i såvel dansk og tysk.
En kortfattet ansøgning på tysk med angivelse af formålet med uddannelsen, oplysninger vedrørende indtægter og formue samt andre relevante bilag skal tilsendes fonden ved ansøgningsfristen.
Egenkapital ca. DEM 75.000.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar