Det Esmannske Familielegat

Det Esmannske Familielegat

Understøttelse af ugifte kvinder, som er ægte descendenter efter legatstifteren, apoteker Christian Erhard Esmann, eller hans hustru´s søskende. Enker efter mandlige efterkommere af apoteker Christian Erhard Esmann eller fru Caroline Maria Esmanns søskende kan ligeledes komme i betragtning. Tildeles ovennævnte personer, der er økonomisk stillede således at legat-ydelsen virker som en understøttelse. Legatportioner a 2.500 kr. Der uddeles årligt ca. 18.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar