Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze

Instituttet optager danske statsborgere, der har eller forventer at bestå kandidateksamen i optagelsesåret i humanistiske fag eller en kandidateksamen i et samfundsvidenskabeligt fag. Instituttet er opdelt i fag: Historie, retsvidenskab, politisk videnskab og sociologi samt økonomi. De fleste optagne arbejder ved instituttet i 4 år med henblik på opnåelse af en doktorgrad (på niveau med en dansk ph.d.-grad). Ansøgning indsendes i elektronisk form via hjemmesiden. Der uddeles i alt 4 stipendier årligt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar