Det Frederik Wallmodenske Legat

Det Frederik Wallmodenske Legat

Uddeling af legatportioner til bedste for værdige trængende embedsmænds enker og
børn samt bidrag til ejeren af Toreby Kirke på kr. 40 årligt.
Yderligere oplysninger: Legat for værdigt trængende embedsmænds enker og børn. Fortrinsberettigede er ansøgere, hvis far er død.
Ydes kun i form af legatportioner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar