Det Frie Forskningsråd – Natur og Univers

Det Frie Forskningsråd - Natur og Univers

Rammerne for rådets virksomhed er fastlagt i lov om forskningsrådgivning m.v. som giver hjemmel til at yde økonomisk støtte til forskning. Ansøgningsfrister findes i forskningsrådets opslag, som offentliggøres hhv. december og juni. Rådets opslag kan findes på deres hjemmeside. Bemærk at der skal anvendes elektronisk ansøgningsskema. Ansøgningsskema og yderligere information kan findes på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar