Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv

Rammerne for rådets virksomhed er fastlagt i lov om forskningsrådgivning m.v. (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120840) som giver hjemmel til at yde økonomisk støtte til forskning. Ansøgningsfrister findes i forskningsrådets opslag, som offentliggøres hhv. december og juni. Rådets opslag kan findes på hjemmeside. Bemærk at der skal anvendes elektronisk ansøgningsskema. Ansøgningsskema og yderligere information kan findes på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar