Det Getreuerske Legat

Det Getreuerske Legat

Legatportioner på indtil 2.000 kr. kan søges af: 1. Medlemmer af slægten efter legatstifterne Christian Peter Getreuer og hustru Maria Thomasdatter Riis, idet trængende familiemedlemmer skal have fortrinsret. (Legatsøger skal dokumentere slægtskabet, dokumentation vedlægges ansøgningen). 2. Værdigt trængende personer med bopæl i Københavns Kommune, idet personer med tilknytning til malerfaget samt disses enker skal have fortrinsret. 3. Patienter på Sankt Hans Hospital og hospitalsindlagte, der har bopæl i Københavns Kommune. Ansøgning skal foretages på specifikt skema, som kan hentes på Københavns Malerlaugs hjemmeside eller det kan fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert til nedenstående adresse. Ved ansøgning skal bilægges kopi af årsopgørelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar