Det Helwegske Familielegat

Det Helwegske Familielegat

Understøttelse af trængende og værdige medlemmer af Helweg-familien, forudsat at vedkommende er indtegnet blandt de legatberettigede. Indtegning kan ske ved henvendelse til legatets adresse, prisen er for tiden 500 kr. Ansøgninger kan sendes pr. e-mail og eventuelle bilag kan scannes og medsendes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar