Det Jones’ske Handels- og Håndværkerlegat

Det Jones´ske Handels- og Håndværkerlegat

Anvendes til støtte af videre uddannelse for virkelig energiske og dygtige unge mennesker – kvinder såvel som mænd – der er udlært inden for en af lærlingelovens to faggrupper, nemlig enten butiks-, handels- og kontorvirksomhed eller håndværk og industri m.v. og således har opfyldt lovens bestemmelser om opnåelse af lærebrev og eventuelt inden for faget foreskreven fagprøve eller om bestået svendeprøve, eller hvad der ingenfor faget er sidestillet hermed. Legatnyderen må ved tildelingen ikke være fyldt 30 år. Fortrinsberettigede er personer boende i Silkeborg. Uddeling sker hvert år i juni måned efter annoncering i lokale medier. Ansøgninger, som modtages uden for denne periode, tages ikke i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar