Det Jordan-Meyerske Familielegat

Det Jordan-Meyerske Familielegat

Til trengende ugifte kvinder og enker over 40 år. Fortrinnsberettiget er medlemmer av familien, begrenset til descendenter i 5. ledd fra testatrix eller hennes manns foreldre. Nest familien har presteenker og -døtre fortrinnsrett. Slektninger må være bosat i Norge eller Danmark. Andre må være bosatt i Norge. Blankett til søknad fås ved Bergen Legatinspeksjon, Rådhuset i Bergen, Postboks 805. N-5002 Bergen, Norge., Tlf. 55-56 60 98. Søknaden sendes til undertegnede legatforstander. For å komme i betragtning må søknaden være fullstendig og nøyagtig utfylt. Porsjoner på 500 kr. årligt. Der uddeles ca. 7.000 kr. Averteres når porsjoner er ledige (hvert 3.-5. år).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar