Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab’s Informations-, Rejse- og Uddannelsesfond

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab´s Informations-, Rejse- og Uddannelsesfond

Fondens formål er at støtte unge under landmandsuddannelse eller under videregående jordbrugsuddannelse, til studiets gennemførelse eller til rejser i forbindelse med studiet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar