Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab’s Understøttelsesfond

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab´s Understøttelsesfond

Kan søges af værdige, trængende personer, der har, eller har haft tilknytning til dansk jordbrug som selvejere eller forpagtere, samt til børn eller enker efter disse. Der kan endvidere ydes støtte til uddannelse inden for dansk jordbrug.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar