Det Kongelige Grønlandsfond

Det Kongelige Grønlandsfond

I eller udenfor Grønland at yde støtte grønlandske humanitære, kulturelle og videnskabelige formål med særligt fokus på projekter, der vedrører børn og unge. Ansøgninger indsendes i 8 eksemplarer med oplysning om ansøgerens CPR-nr. eller SE-nr. Fondet yder ikke tilskud til danske skolers rejse til Grønland og specialafhandlingsprojekter. Der ydes som hovedregel ikke støtte til projekter, der er igangsat før afholdelsen af førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen. Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmesiden eller rekvireres ved fremsende af frankeret kuvert. Afslag meddeles løbende per e-mail eller brev. Fonden har desuden et særligt legat til studerende ved Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik.For nærmere oplysning herom henvises til universitetes hjemmeside: www.uni.gl.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar