Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Det Danske Broderselskabs Understøttelseslegat

Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Det Danske Broderselskabs Understøttelseslegat

Til trængende enker og/eller børn efter brødre eller gamle trængende brødre.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar