Det Krampske Legat til understøttelse for uformuende Jomfruer som ønske at Absolvere Examen Artium

Det Krampske Legat til understøttelse for uformuende Jomfruer som ønske at Absolvere Examen Artium

Støtte til kvindelige elever i de gymnasiale uddannelser.
Yderligere oplysninger: Ansøgere må være danske statsborgere, uformuende og ikke fyldt 22 år. Skriftlig ansøgning indeholdende alle nødvendige oplysninger skal medsendes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar