Det Kryssing-Riisingske Legat

Det Kryssing-Riisingske Legat

Yder økonomisk støtte til: 1. unge, der er hjemmehørende i Fyens Stift, til uddannelse inden for landbrug, gartneri- mejerifaget og dermed beslægtede erhverv på højere læreanstalter, statsanerkendte landbrugsskoler og lign. uddannelsessteder. 2. enker efter eller døtre af offentligt ansatte eller ansatte i koncessionerede selskaber, såfremt de pågældende har haft deres virke i Fyens Stift. 3. personer, der har drevet selvstændig næringsvirksomhed som handlende i Fyens Stift. For at komme i betragtning efter pkt. 2-3 er det endvidere en forudsætning, at ansøgeren har behov for økonomisk støtte på grund af alder, sygdom el. lign. årsag. Der er 2 forskellige ansøgningsskema, et til punkt 1 og et andet til punkt 2-3.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar