Det Lewring-Holstenske Legat

Det Lewring-Holstenske Legat

Af legatets renteindtægter uddeles en gang årligt et engangsbeløb til økonomisk trængende enker efter en afdød linieofficer i hæren. Den efterladte skal fremsende ansøgningen med angivelse af data på mistet forsørger samt dokumentation for den økonomisk trængte situation senest 1. august.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar