Det Mylius-Holstein-Rathlouske Legat til skolevæsenet og fattige syges pleje på Kattrup Gods

Det Mylius-Holstein-Rathlouske Legat til skolevæsenet og fattige syges pleje på Kattrup Gods

Støtte til 1) unges uddannelse indenfor landbrug 2) værdigt trængende - begge kategorier med bopæl i eller anden tilknytning til Buerup, Reerslev, Skellebjerg og Kirke Helsinge sogne. I ansøgningen skal der redegøres for tilknytning, uddannelse, behov og oplyses CPR-nr. endvidere 3) til understøttelse af unge under videregående uddannelse - i alle kategorier med bopæl eller anden tilknytning som anført.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar