Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefond

Fondens formål er bl.a., at yde støtte til alment velgørende eller på anden måde almen nytte i Region Nordjylland. Fondens uddelingsstrategi vedrører nationale og internationale projekter primært inden for følgende fire katagorier: forskning, uddannelse, social og sundhed og kultur. Nationale projekter er typisk opgaver, der har betydning eller værdi på nationalt plan. Fonden yder ikke støtte til inviduelle ansøgere, der ikke er enten studerende eller ansatte (forskere) ved uddannelsesinstitutioner i Region Nord. Derudover ydes der ikke støtte til igangværende ph.d. forløb samt trykning af doktordisputatser. Der henvises til hjemmesiden for yderligere oplysninger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar