Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (EAC Foundation) tilstræber gennem økonomisk støtte eller ved anvendelse af Asia House, at medvirke til at fastholde, styrke og udvikle relationerne mellem Danmark og de asiatiske lande, hvor A/S Det Østasiatiske Kompagnis historiske indsats og væsentligste erhvervsmæssige engagement i særlig grad har skabt respekt. I denne sammenhæng har fonden til opgave at støtte: 1. Forskningsmæssige formål. 2. Beskyttelse af naturmiljøet. 3. Humanitære formål. 4. Undervisningsformål. 5. Kunstneriske formål samt 6. Idrætslige formål i relation til Asien og i en mere almen sammenhæng 7. Nationale formål. Skal ansøges minimum 3 uger forud for det først berammede bestyrelsesmøde. Fondens bestyrelsesmøder fremgår af hjemmesiden. Legater uddeles ikke til studerende på et tidligt stadie i studierne (Bachelor), men kun til studerende på højt niveau (i begrænset omfang Master, men især PhD), hvis arbejde er af relevans for en videre kreds og omfattet af fundatsen. Der ydes ikke støtte til humanitære formål af generel karakter, som ikke er med til at fastholde, styrke og udvikle relationerne mellem Danmark og de asiatiske lande.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar