Det Pharmaceutiske Understøttelsesselskabs Fælleslegat

Det Pharmaceutiske Understøttelsesselskabs Fælleslegat

Medlems- og enkeunderstøttelse. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar