Det Puggaardske Pigelegat

Det Puggaardske Pigelegat

Støtte gives til piger i hele landet, og drenge i København i alderen 13 til 16 år, fortrinsvis til børn af enlige forsørgere, der modtager sociale pensioner som eneste indtægt. Den samlede husstandsindkomst må generelt ikke overstige størrelsen af højeste førtidspension. Legatet er at betragte som uddannelseslegat. Legatet skal søges af forsørger, og barnet skal bo hos forsørger. Der uddeles årligt ca. 180.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar