Det Raben-Levetzau-Bornemannske Familielegat for den Raben-Levetzauske Slægt

Det Raben-Levetzau-Bornemannske Familielegat for den Raben-Levetzauske Slægt

Støtte til descendenter af stifteren geheimekonferentsråd kammerherre C. W. Raben-Levetzaus forældre som efter legatbestyrelsens skøn må antages at være trængende og efter deres livsførelse værdige til støtte.
Yderligere oplysninger: Af legatets midler kan der ydes støtte til ægtefødte descendenter af Carl Wilhelm Raben-Levetzaus forældre, som efter legatbestyrelsens skøn må antages at
være trængende og efter deres livsførelse af være værdige til sådan støtte. I særlige tilfælde kan desuden, uden at der foreligger egentlig trang, ydes støtte
til uddannelse, studier, rejser eller udstyr, til hjælp i sygdomstilfælde eller til supplering af indkomst. Skriftlig ansøgning skal indeholde oplysning om slægtskabs- og økonomiske forhold.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar