Det Reiersenske Fond

Det Reiersenske Fond

Støtte til personer med fast bopæl øst for Storebælt og fortrinsvis til sådanne, som er beskæftiget inden for håndværk og industri. Støtte kan ydes til videreuddannelse i Danmark eller i udlandet. Ansøgere må kunne dokumentere at være velkvalificerede. For studerende kræves desuden dokumenterede oplysninger om økonomiske forhold samt udtalelse fra skole eller læreanstalt. Der uddeles årligt ca. 250.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar