Det Rønnenkampske Legat i forskelligt øjemed

Det Rønnenkampske Legat i forskelligt øjemed

Befordring af flid og fremhjælpning af gode evner hos børn af almueklassen på Næsbyholm og Bavelse godser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar