Det Saxild’ske Familiefond

Det Saxild´ske Familiefond

Fonden yder legater til: A. Værdige trængende personers hjælp under uddannelse, etablering eller udvidelse af virksomhed samt til hjælp under sygdom eller rekreation, herunder særlig til ældre og svagelige personer. Stifterens efterkommere, der er i ikke-selvforskyldt økonomisk trang, har fortrinsret. B. Foreninger og institutioner med kulturelt, velgørende eller almennyttigt formål. Ansøgninger modtages i perioden 1. oktober - 30. oktober. Ansøgninger, der skal være i 4 eksemplarer, indsendes med brev til adressen. (mærke: legatansøgning). Ansøgninger omfattet af punkt A skal være vedlagt kopi af ansøgerens seneste årsopgørelse fra SKAT samt oplysninger om, hvorvidt ansøgerens økonomiske forhold har ændret sig siden seneste årsopgørelse. Fonden modtager et stort antal ansøgninger, og fonden kan kun imødekomme en mindre del af ansøgningerne. Ansøgere, der modtager legat, modtager brev herom senest den 15. januar. Ansøgere, der ikke har hørt fra fonden den 15. januar, har ikke modtaget legat.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar