Det Sehestedt Juulske Legat

Det Sehestedt Juulske Legat

Støtte til trængende personer i Fyns amt.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er at yde støtte til trængende personer i Fyns Stift: 1. Tidligere medlemmer af det fynske Brandassuranceselskab - Ravnholtkassen G/S. 2.
Personer, der ved ildebrand, der vedrører selskabet, har lidt fysisk skade. 3. Andre værdigt trængende personer, der er fyldt 60 år. Landboere har fortrinsret fremfor byboere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar