Det Tetzlaffske Studielegat

Det Tetzlaffske Studielegat

Til fordel for efterkommere efter frøken Tetzlaffs bedsteforældre, der bærer navnet Tetzlaff og som prøver at opnå eksamen ved universitetet eller andre højere læreanstalter. Subsidiært andre efterkommere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar