Det Tuteinske Familielegat

Det Tuteinske Familielegat

Af ansøgningen må fremgå ansøgerens formue- og indtægtsforhold samt, for ansøgere der ikke tidligere har fået tildelt legatet, slægtskabsforhold til legatstifterens bedsteforældre, etatsråd Frederik Tutein og hustru Sophie, født Wraatz.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar