Det Warburgske Legat

Det Warburgske Legat

1) Understøttelse til stiftelser, selskaber eller foreninger, der virker i offentlige velgørende formål, fortrinsvis i København. Tildeling af legatet kan ske en enkelt gang. Ansøgning skal indeholde oplysninger om den pågældende forenings formål og økonomiske status samt eksemplar af lovene og den sidst aflagte årsberetning. 2) Til enligt stillede kvinder af god familie, som har ført en hæderlig vandel, men som på grund af sygdom, alderdom eller andet er kommet i trang og nød i forhold til deres sociale stilling. Der benyttes ansøgningsskema til punkt 2. Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert i september måned.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar