Det Zeuthenske Legat

Det Zeuthenske Legat

Til trængende ægte descendenter af etatsråd Peter Chr. Zeuthen og hustru Marie Vilhelmina Christine født Bornemann eller i mangel heraf uddeling til veldædigt formål. Slægtsskab skal dokumenteres. Der uddeles årligt ca. 9.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar