Diderik Bechmann Rehlings Legat

Diderik Bechmann Rehlings Legat

Støtte til familiemedlemmer.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af ugifte døtre af mandlige efterkommere af generalguvernør Johan Andreas Rehling ¯forsåvidt de ere trængende, føre et ulasteligt liv og opholde sig i den dansktalende del af det danske rige®. Legatet bortfalder ved giftemål. Nuværende modtagere af legatportioner behøver ikke at ansøge påny. Portionernes størrelse vil afhænge af, hvilket antal kvalificerede ansøgere, der
melder sig.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar