Direktør A. V. Jochimsen og hustru Johanne, født Skafte’s Legat til fordel for Provinshandelsstandens Understøttelsesforening

Direktør A. V. Jochimsen og hustru Johanne, født Skafte´s Legat til fordel for Provinshandelsstandens Understøttelsesforening

Legatets formål er at yde støtte til gamle købmænd eller disses enker, fortrinsvis sådanne, som har haft fast bopæl på Lolland-Falster og Fyn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar