Direktør Aage Rasmussens Legat til fordel for ubemidlede og værdige elever til maskinmestereksaminer

Direktør Aage Rasmussens Legat til fordel for ubemidlede og værdige elever til maskinmestereksaminer

Legat til fordel for ubemidlede og værdige elever til maskinmestereksaminerne.
Yderligere oplysninger: Fonden kan kun søges igennem en maskinmesterskole.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar