Direktør C. A. Iversen og hustrus Familielegat

Direktør C. A. Iversen og hustrus Familielegat

Hjælp til nærmere angiven familie af stifteren.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til de medlemmer af familierne Ree og Iversen, der nedstammer fra fru Fernanda Iversen, født Ree´s brødre eller fra professor, dr. med. Axel Iversen, eller er eller har været gift med disses efterkommere. Ansøgere skal endvidere være værdigt trængende og behøve støtte til et særligt formål, f.eks. etablering, uddannelse eller lægebehandling.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar