Direktør Carl Christiansen og Hustru Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes Legat

Direktør Carl Christiansen og Hustru Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes Legat

Til værdige og trængende medlemmer af Carl Christiansen og dennes hustru, Louise Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes, familie, forsåvidt de nedstammer fra Carl Christiansens eller hans nævnte hustrus forældre i lige linie. Yderligere uddeles til enlige, værdige og trængende personer, der lider af blindhed eller anden invaliditet. Årsopgørelse og lægeerklæring skal vedlægges ansøgning. Legatet kan alene søges i tidsrummet 15. april til 1. juni. Der uddeles et antal portioner á 500 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar