Direktør dr. techn. A. N. Neergaards og hustrus Fond

Direktør dr. techn. A. N. Neergaards og hustrus Fond

At fremme dansk teknisk-videnskabelig forskning i bred forstand til fredelige formål.
Yderligere oplysninger: Ansøgninger skal indgives i 4 ex.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar