Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond

Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond

Støtte til uddannelse og videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk samt støtte til videnskabelig forskning, fortrinsvis indenfor bibliografi. Det er en forudsætning for tildeling af støtte, at en bachelorgrad eller tilsvarende er opnået, og der ydes ikke støtte til fællesrejser og kongresrejser eller studiepraktik - og udvekslingsophold af varighed under 6 måneder. Er svar på ansøgningen ikke modtaget inden 3 måender, er ansøgningen ikke imødekommet. Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar